Thứ Bảy, 18/09/2021
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Những điều ít biết về quá trình đào kênh Vĩnh Tế
 • 17/09/2021 11:49

Những điều ít biết về quá trình đào kênh Vĩnh Tế

Kênh Vĩnh Tế được xem là công trình thủy lợi quan trọng bậc nhất của triều Nguyễn ở Nam bộ. Tuy vậy, vẫn còn những điều ít được nói đến về quá trình đào con kênh nổi tiếng này.

 • 31

Vị vua nào đã ban tên Vĩnh Tế cho con kênh nổi tiếng?
 • 13/09/2021 15:02

Vị vua nào đã ban tên Vĩnh Tế cho con kênh nổi tiếng?

Kênh đào Vĩnh Tế là một công trình vĩ đại của quân và dân vùng biên giới Việt - Miên hồi đầu triều Nguyễn. Gần 200 năm qua, kênh Vĩnh Tế vẫn phát huy tác dụng với nông nghiệp và thương mại của cả một vùng biên viễn phía Tây Nam.

 • 50

Tạp chí Tri Tân giai đoạn 1941-1945 một số đóng góp trên phương diện giáo dục
 • 08/09/2021 22:42

Tạp chí Tri Tân giai đoạn 1941-1945 một số đóng góp trên phương diện giáo dục

Trong dòng báo chí công khai, hợp pháp ở Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám 1945, Tri Tân được xem là tạp chí tiêu biểu trong giai đoạn 1941-1945, có vai trò quan trọng đối với sinh hoạt văn hóa và học thuật của tầng lớp trí thức yêu nước trong bảo tồn văn hóa dân tộc, được đánh giá là một trong những cơ quan báo chí tiên phong trong việc cách tân, đổi mới, “cấp tiến”. Tạp chí có những đóng góp nhất định đối với lịch sử, đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa Việt Nam lúc bấy giờ.

 • 93

Tiền giấy mệnh giá 30 đồng bất chấp quy luật kinh tế
 • 24/08/2021 18:02

Tiền giấy mệnh giá 30 đồng bất chấp quy luật kinh tế

Hai lần được in và phát hành, tuy nhiên tiền giấy 30 đồng sau đó không được tiếp tục in nữa.

 • 173

Những chuyện kỳ thú đồng tiền Việt Nam: Đồng tiền 'xẻ dọc Trường Sơn'
 • 23/08/2021 14:07

Những chuyện kỳ thú đồng tiền Việt Nam: Đồng tiền 'xẻ dọc Trường Sơn'

Phiếu bách hóa Trường Sơn, sau là tiền giấy Trường Sơn, đã tồn tại suốt trong thời kỳ 1966 - 1975 cùng nhiều chiến sĩ “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.

 • 138

Đồng tiền vàng lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • 18/08/2021 13:34

Đồng tiền vàng lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo nhà nghiên cứu và sưu tầm tiền Việt Nam Nguyễn Văn Mai, đồng tiền vàng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dù không được đưa vào lưu hành, nhưng mang ý nghĩa lịch sử.

 • 156

Những chuyện kỳ thú đồng tiền Việt Nam: Sức sống mãnh liệt của tiền thời Tây Sơn
 • 16/08/2021 19:59

Những chuyện kỳ thú đồng tiền Việt Nam: Sức sống mãnh liệt của tiền thời Tây Sơn

Dù không đẹp bằng tiền nhà Nguyễn và bị cấm, nhưng tiền Tây Sơn vẫn tiếp tục được dùng trong thời Nguyễn.

 • 143

Những chuyện kỳ thú đồng tiền Việt Nam: Tiền thưởng khắc thơ và hộ mệnh thời Nguyễn
 • 12/08/2021 18:09

Những chuyện kỳ thú đồng tiền Việt Nam: Tiền thưởng khắc thơ và hộ mệnh thời Nguyễn

Các vua Nguyễn cho đúc tiền dùng để ban tặng cho quý tộc có công hay trong những dịp lễ đặc biệt. Trên tiền thưởng đó, có khi là cả bài thơ.

 • 175

Những chuyện kỳ thú đồng tiền Việt Nam: Đồng bạc hoa xòe nổi tiếng
 • 11/08/2021 19:29

Những chuyện kỳ thú đồng tiền Việt Nam: Đồng bạc hoa xòe nổi tiếng

Những đồng bạc hoa xòe không chỉ là tiền, nó còn thể hiện sự giàu sang quyền quý.

 • 150

Những chuyện kỳ thú đồng tiền Việt Nam: Đồng tiền độc lập thời Đinh Tiên Hoàng
 • 09/08/2021 19:29

Những chuyện kỳ thú đồng tiền Việt Nam: Đồng tiền độc lập thời Đinh Tiên Hoàng

Những đồng tiền không chỉ có giá trị vật chất, tiêu dùng. Đằng sau đó còn là câu chuyện của con người, triều đại, lịch sử. Đồng tiền tự hào khẳng định độc lập. Có đồng tiền lại mang đậm tư tưởng Nho giáo, tôi trung vua hiền. Có đồng tiền ngoại giao. Lại có những đồng tiền bất chấp quy luật kinh tế và sau đó mau chóng không được lưu hành... Nhìn vào câu chuyện sau những đồng tiền để thấy nhiều giá trị khác

 • 126