Thứ Sáu, 21/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Công tác Bảo vệ

Là bảo tàng đầu hệ, trung tâm văn hóa, khoa học được Đảng, Nhà nước giao trọng trách gìn giữ, phát huy nhiều di sản lịch sử, văn hóa, chính trị, xã hội của dân tộc, trong đó có nhiều Bảo vật quốc gia, nhiều hiện vật đặc biệt quý hiếm nên công tác an ninh bảo vệ được đặc biệt quan tâm, đầu tư và triển khai đồng bộ.

Công tác an ninh bảo vệ tập trung vào các nhiệm vụ như: Xây dựng phương án bảo vệ; Tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác đảm bảo trật tự an ninh, an toàn trong phạm vi cơ quan; Xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ an ninh trật tự và an toàn phòng chống cháy, nổ. Kiểm tra, giám sát các loại vật tư, tài sản khi ra vào cơ quan; Xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn tài liệu, hiện vật và các trang thiết bị khác trên hệ thống trưng bày, kho bảo quản; Đảm bảo an toàn tài sản của cơ quan và khách đến nghiên cứu, tham quan, học tập; Quản lý và sử dụng các trang thiết bị, camera quan sát bảo vệ cơ quan; Đôn đốc kiểm tra việc chấp hành các nội quy, quy chế của cơ quan, phát hiện và đề xuất biện pháp xử lý vi phạm, đảm bảo công tác bảo vệ nội bộ; Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an các cấp, các tổ chức quần chúng xây dựng phong trào bảo vệ an ninh và trật tự an toàn xã hội, theo dõi công tác dân quân tự vệ, công tác nghĩa vụ quân sự, công tác phòng cháy, chữa cháy của cơ quan.

1

Kiểm tra an ninh tại hệ thống trưng bày số 1, Tràng Tiền.

Các bộ phận thực hiện công tác an ninh bảo vệ đã chủ động trong phối hợp tổ chức, triển khai tốt kế hoạch công tác, luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hiện vật, tài sản và an ninh trật tự trong cơ quan; đóng mở cửa đúng giờ qui định; duy trì ứng trực các ngày lễ, tết an toàn; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhiều đoàn khách của Đảng, Nhà nước tới tham quan và làm việc tại BTLSQG.