Thứ Sáu, 19/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954), tại các vùng tự do và căn cứ kháng chiến, nhân dân Việt Nam vẫn cần cù, chịu đựng, vượt qua khó khăn, thiếu thốn để sống, lao động và học tập trong điều kiện chiến tranh.

Hiện vật- tư liệu