Thứ Sáu, 19/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Một số vũ khí tự tạo nhân dân Bến Tre dùng trong phong trào Đồng Khởi, năm 1960.

Hiện vật- tư liệu