Thứ Sáu, 19/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Triều Nguyễn (1802 - 1945)

Triều Nguyễn là triều đại cuối cùng trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam bắt đầu từ năm 1802 và kết thúc năm 1945, gồm hai thời kỳ: thời kỳ độc lập (1802 - 1883) và thời kỳ thuộc Pháp (1883 - 1945). Trong thời kỳ độc lập, triều Nguyễn đã có nhiều chính sách củng cố phát triển đất nước như: cải cách về hệ thống chính quyền từ trung ương đến địa phương, chính sách phát triển kinh tế (khai hoang, phát triển thủy lợi...)... đặc biệt là cải cách về hệ thống hành chính thống nhất từ Bắc-Nam mà đến nay chúng ta vẫn thừa kế phát triển.

trieu-Nguyen