Thứ Sáu, 19/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Giới thiệu

Bên cạnh hệ thống trưng bày thường xuyên, Bảo tàng Lịch sử quốc gia trưng bày tại khu vực sân trước và sau tòa nhà một số hiện vật thể khối có kích thước lớn, có giá trị lịch sử tiêu biểu, trong đó có chiếc xe ô tô, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đã sử dụng thời kỳ 1954-1972.

Trưng bày ngoài trời

Hiện vật- tư liệu