Thứ Sáu, 19/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội lần thứ XVIII của Đảng Xã hội Pháp ở Tua (Cộng hòa Pháp), tháng 12-1920.

Lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân tại khu rừng Trần Hưng Đạo, Nguyên Bình, Cao Bằng, ngày 22-12-1944.

Lễ Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, ngày 2-9-1945.

Nhân dân Hà Nội đánh chiếm Phủ Khâm sai, ngày 19-8-1945.

Nhân dân Sài Gòn mít tinh chào mừng ngày độc lập tại quảng trường Nam Bộ Phủ, ngày 2-9-1945.

Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tháng 9-1945

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa I, Nhà Hát Lớn, Hà Nội, ngày 2-3-1946.